Poliklonal Antikor

Poliklonal antikor, vücutta heterolog antijenler (makromoleküler antijen, hapten konjugatları) tarafından uyarıldığında bağışıklık reaksiyonu sırasında meydana gelen, organizmadaki plazma hücreleri tarafından salgılanan bir grup immünoglobulindir. Poliklonal antikorlar, çoklu antijen epitoplarını tanıma, çökelme reaksiyonuna neden olma, kısa hazırlık süresi ve düşük maliyet gibi çeşitli avantajlar nedeniyle araştırma ve teşhiste yaygın olarak uygulanmaktadır.

Poliklonal antikorlar için en önemli kalite yüksek titredir. Elabscience’ın poliklonal antikorları, afinite saflaştırması ile immünize edilmiş hayvanın antiserumundan hazırlanır ve bu preparasyon yöntemi, hedef antijene karşı olan yüksek titre ve yüksek afiniteye sahip ilgili antikorların üretilmesine yol açar. Elabscience bünyesinde çeşitli türlere ve uygulamalara özgü çok çeşitli yüksek kaliteli poliklonal antikorlar topladık ve bunların hepsi araştırmanız için faydalı olacaktır.

Poliklonal antikorlarla ilgili tüm ürünler için;
https://www.elabscience.com/search-category=Polyclonal+Antibody.html