İşaretleme Kitleri

İmmüno-işaretleme teknolojisi, eser ve ultra eser biyoaktif maddeleri tanımlamak ve belirlemek için bir immünobiyokimya analiz yöntemidir. İmmüno-işaretleme prensibi, markörü (floresein, radyoaktif izotop, enzim, biyotin, vb.) başka bir bileşikle kovalent olarak birleştirmektir ve daha sonra işaretli bileşik ile test edilen bileşik arasındaki spesifik reaksiyon nedeniyle çok bileşenli bir kompleks oluşur. Bağlı olmayan işaretli bileşiğin ayrılmasından sonra, deney sonucunu hassas deteksiyon cihazları ile gözlemleyebilir ve tespit edebilirsiniz.

İmmüno-işaretleme teknolojisi, numunelerin kalitatif, kantitatif veya yarı kantitatif analizini almak için uygulanabilir ve ayrıca hücreler veya dokulardaki yeri incelemek için kullanılabilir. Elabscience ®araştırmacılar için yüksek kalitede Floresan İşaretleme Kitleri ve Biyotin İşaretleme Kitleri sunmaktadır. İşaretleme Kitlerine aşağıdaki tabloda göz atın.