Hücre Çoğalması ve Toksisite Tespit Kitleri

Hücre çoğalması, vücuttaki yaşlılık veya ölü hücreleri yenilemek için kullanılan organizmaların önemli bir yaşam özelliğidir. MTT Test Kiti (Hücre Proliferasyonu), hücre proliferasyonunu ve sitotoksisitesini tespit etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda CCK-8 yöntemi, hücre çoğalması veya toksisite deneylerindeki canlı hücre sayısının ölçülmesinde yüksek hassasiyet ve radyoaktivite olmaması nedeniyle geleneksel MTT yönteminin yerini almıştır.

Hücre çoğalması ve toksisite test kiti, canlı hücrelerin mitokondrisinde dehidrojenaz ile oksitlenebilen ve metilene indirgenebilen MTT veya CCK-8 içerir. Üretilen metilen miktarı, canlı hücre sayısıyla orantılıdır. Hücre aktivitesi absorbansları karşılaştırılarak belirlenir.

Detaylı bilgi için tıklayınız;
https://www.elabscience.com/Products-cell_proliferation_and_toxicity_-159.html