Antibody Hizmetleri

Poliklonal Antikor Hizmeti

Monoklonal antikorların aksine, poliklonal antikorlar çoklu epitoplara karşılık gelir ve birkaç immünoglobulin alt tipi içermeye meyillidir. Westerns, ELISA ve IHC’lerde hem birincil hem de ikincil antikorlar olarak kullanılabilirler.

Elabscience ® fare, sıçan, tavşan ve diğer türlerde poliklonal antikor hizmetleri sunmaktadır. Poliklonal antikor paketlerimiz antijen tasarımı, peptit sentezi, bağışıklama, saflaştırma, ELISA testi ve liyofilizasyonu içerir. İstediğiniz paketleri seçebilir ve bize özel gereksinimleri gönderebilirsiniz, Elabscience ® garantili kalitede antikorlar sunacaktır.

Avantajları

Alternatifler için çoklu antikor etiketleme: Elabscience, biotin, HRP, FITC, Cy3, Cy5, APC, vb.dahil olmak üzere seçebileceğiniz çoklu antikor etiketleme sunar

Esnek hizmet portföyü: Araştırma talepleriniz için farklı konak türleri (fare, sıçan ve tavşan) ve saflaştırma yöntemi (Protein A / G saflaştırması / Antijen Afinite saflaştırması) mevcuttur.

Kişiselleştirilmiş deney şeması: Elabscience’ın deneyimli antikor uzmanları, kişiselleştirilmiş deney şemasını özel gereksinimlerinize ve uygulamalarınıza göre tasarlayacaktır.

Detaylı bilgi için link;
https://www.elabscience.com/antibody_service-polyclonal_antibody_service-110.html